MogelijkhedenOPKNAPPEN EN RESTYLEN
- van eigen dierbare meubels of gebruiksvoorwerpen
- van een door u uitgekozen voorwerp uit de kOud Kunstje-voorraad, waarbij uzelf een voorstel kunt doen wb. kleur- en materiaalkeuze
STOEL  STOFFEREN
Met elke gewenste stof of leer
Prijs:    afhankelijk van
de te bekleden stoel
en de kosten van het gewenste stof of leer
RESTAURATIE SIERLIJST
Het herstellen van een lijst d.m.v.
het namaken van een ontbrekend onderdeel
Prijs: afhankelijk van de te herstellen beschadiging