Algemene voorwaarden
Algemene voorwaarden

Overeenkomst
De overeenkomst tussen kOud Kunstje komt tot stand door een bestelling van koper via de website.

Toepassing
Het plaatsen van een bestelling bij kOud Kunstje houdt in dat u met de algemene voorwaarden akkoord gaat.

Prijzen
Levering van producten geschiedt tegen de verkoopprijzen, die op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst op de website staan vermeld, onder voorbehoud van typefouten. Alle door kOud Kunstje gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief eventuele verzendkosten. kOud Kunstje behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment dat deze op de website worden vermeld.

Bestellingen
kOud Kunstje is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, bijvoorbeeld in verband met de omvang van de bestelling, de hoogte van de prijs van de bestelling, openstaande facturen of eerder betalingsgedrag. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen verplicht koper zich het verschuldigde bedrag, inclusief eventuele verzendkosten conform het TNT-tarief, onder vermelding van het unieke ordernummer over te maken op het door kOud Kunstje opgegeven rekeningnummer. Indien binnen 14 dagen na bestelling geen betaling is ontvangen vervalt de bestelling. 

Retourneren
Nadat koper het bestelde product heeft ontvangen, heeft koper de bevoegdheid om binnen 7 dagen na ontvangst, de onderliggende overeenkomst met kOud Kunstje te herroepen. Gedurende deze periode kan koper de bestelling onbeschadigd terugsturen. Wanneer koper een product wil retourneren dient dit alvorens per mail te worden aangekondigd. Gelieve hier de reden van retourzending en het ordernummer in te vermelden. De aankoopwaarde zal binnen maximaal 14 dagen na ontvangst van de retourzending terug worden gestort. kOud Kunstje behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren indien het product beschadigd is. Indien verzendkosten zijn gemaakt zijn deze altijd voor rekening van koper.
 
Aansprakelijkheid
kOud Kunstje is niet aansprakelijk voor verloren gegaande of beschadigde artikelen tijdens verzending. kOud Kunstje is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van de overschrijding van het aangekondigde leveringstermijn.

Informatie
De informatie in de webwinkel van kOud Kunstje is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Voor eventuele onjuistheden, onvolledige of incorrecte informatie aanvaardt kOud Kunstje geen enkele aansprakelijkheid.

Persoonsgegevens
kOud Kunstje belooft zorgvuldig met uw gegevens om te gaan. kOud Kunstje geeft geen informatie van haar klanten aan derden door. De persoonsgegevens worden opgenomen in ons klantenbestand en alleen gebruikt voor de uitvoering van de leveringsovereenkomst.

Toepasselijk recht
Op alle overeenkomsten en alle geschillen die daaruit mogen voortvloeien, is Nederlands recht van toepassing.

Eigendomsrechten
Deze website is in zijn geheel auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze website mag zonder toestemming van kOud Kunstje worden gebruikt voor andere websites en/of voor andere doeleinden.